January 8, 2019

Tài năng nổi bật của bé được phát triển tốt nhất khi nào?

Thời gian cần phải được kích thích mạnh nhất để trẻ có thể sớm bộc lộ tài năng của mình. Chính vì thế giáo dục trẻ ở cấp bậc mầm non là quan trọng nhất.

Xem chi tiết